Děkujeme sponzorům v roce 2023

V roce 2023 naši činnost podpořili:

Ministerstvo školství a tělovýchovy

Královéhradecký kraj

Město Hostinné

Město Vrchlabí

Obec Lánov

Obec Dolní Lánov

Obec Dolní Kalná

Junák - Královéhradecký kraj a Liberecký kraj

Za dlouhodobou podporu děkujeme. Z jednotlivých poskytnutých grantových prostředků se nám dlouhodobě daří obnovovat vybavení kluboven a tábořiště,  podporovat akce jednotlivých oddílů, které se tak stávají finančně dostupnějšími a zároveň mohou nabídnout dětem kvalitní program v atraktivních prostředích. V letošním roce jsme díky mimořádnému příspěvku Královéhradeckého kraje, měst Hostinné a Vrchlabí a obcí Lánov a Dolní Lánov mohli vyslat početnou výpravu na světové skautské Jamboree do Jižní Koreje. Děkujeme.