Detektivní akademie Nemojov vyslala do světa desítky absolventů

První 2 týdny prázdnin otevřela Detektivní akademie své brány i v Nemojově. Všichni zájemci z řad světlušek a vlčat z 1. a 2. oddílu v Hostinném, 4. oddílu Kalenka z Dolní Kalné a Grošáků z Hronova měli možnost stát se opravdovými detektivy.

Přes úvodní formality, jako je například evidence účastníků, vyplnění dotazníků, prohlídka na oddělení vší a seznámení se základními pravidly pobytu na akademické půdě, se v průběhu prvního týdne všichni frekventanti (celkem 47 účastníků) seznámili s předními kriminalistickými metodami, jako je například daktyloskopie, trasologie, odorologie, nesměl chybět ani výslech osob, sestavení portrétu podezřelé osoby, zajištění místa činu, či fyzická zdatnost a šifrování. K službě na akademii patřily také pravidelné noční hlídky frekventantů.

Nabité zkušenosti frekventantů v závěru prvního týdne prověřila olympiáda sestavená z netradičních disciplín. Kromě základních fyzických dovedností (dřepy, kliky, stoj na kůlu, překážková dráha, běh) na účastníky čekala osobní prohlídka (prohledání figuríny), práce s pinzetou (přenos hrášku na jiné místo), poznávání předmětů v nádobách podle hmatu, daktyloskopie – přiřazování otisků prstů vedoucím, střelba na terč a další. Již od počátku se frekventanti rozdělili do několika skupinek a každá dostala svou barvu kšiltovky s logem akademie.

V rámci prvního týdne naší akademii navštívili kolegové – preventisté z Krajského ředitelství Královéhradeckého kraje - por. Bc. Udo Ertner z Trutnova a kolega z Hradce Králové. Současně s nimi nás navštívili policejní psovodi, kteří nám ukázali základní výcvik a práci s čtyřnohými kamarády ve službách policie. Více zde.

Jak už to ale bývá, život detektiva není žádný med a ani naše absolventy nečekalo žádné leháro. Více nám k tomu sdělil jeden z vedoucích samotné akademie: “Hned první den po splnění závěrečných zkoušek došlo ve slavné Galerii zločinu ke krádeži. Jednotlivé týmy musely spojit své síly a během druhého akademického týdne vyřešit hned několik záhad: co vlastně bylo ukradeno? Jak se to mohlo stát a které z lesních zvířátek má ty nechvalně dlouhé prsty? Po každodenním brífinku na velitelství, kde se pořizovaly zápisy, shromažďovaly důkazy a stanovil se aktuální směr pátrání, se skupinky vydaly prozkoumat novou část hlavolamu. Kontrola samotné galerie mnoho detektivům neprozradila neboť popiska chybějícího předmětu tvrdila pouze to, že se jedná o “nejčastěji kradený předmět v historii, ačkoliv nikdo netuší vlastně proč.” Naštěstí alespoň kontrola kamerového systému odhalila přibližnou dobu zločinu a na základě těžce získaných výpovědí bylo pak možné některé z podezřelých vyloučit a určit tak hlavního podezřelého. Z těchto výpovědí také získali naši frekventanti přibližnou podobu a vlastnosti předmětu. Vzhledem k relativně krátké době od případu samotného Vám však nemohu prozradit jednotlivé detaily pátrání, nicméně můžeme potvrdit, že pachatel byl dopaden, tajemný předmět znovu navrácen a spravedlnosti tak bylo učiněno zadost.”

I v letošním roce se podařilo splnit některým světluškám a vlčatům Tři kapky rosy a Tři bílé tesáky – nejtěžší zkoušky pro tyto děti, spočívající v mlčení, hladu a samotě po 12 hodinách. V průběhu celého tábora se podařilo ulovit několik desítek proslulých „bobříků“ – hladu, mlčení, žízně, slepoty, květin, atd. Zájemci mohli získat průkaz na nůž opravňující jeho držitele k práci s nožem.

Bývá pravidlem, že v druhém táborovém týdnu se koná Slibový oheň. Málem však k tomu vzhledem k nevyzpytatelnému počasí nedošlo. Slibový oheň musel být nakonec odložen a konal se až pozdě večer po oficiálním skončení závěrečného táborového ohně. Přesto jsme se dočkali a na symbolickém místě – křižovatce cest, složili při slavnostním ohni svůj slib starší světlušky a vlčata.

 

Závěrem patří poděkování všem účastníkům detektivní akademie, kuchařům, technickému personálu a všem vedoucím, kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu našeho společného tábora.