Návštěva bratra Světlušky aneb 20 let stále na cestě

20. února 2016 se v Hostinném uskutečnilo milé setkání. Přijel nás navštívit bratr Světluška. Na úvod si však dovolím citovat zápis z kroniky družiny Svišťů o první skautské schůzce v Hostinném v roce 1995. Dne 20. 10. se uskutečnila veliká událost pro nás děti. V 15:00 hodin jsme měli informační schůzku ve farním klubu ohledně Skautu. Po našem představování nám Ivo všem rozdal přihlášky do Skautu a ještě každému notýsek. Ke konci schůzky jsme si zahráli nějaké hry a pak nastal čas rozloučení. Už se těšíme na příští týden na další setkání. Přítomni: Kobra, Šmudla, Panter, Kamzík, Diego, Racek, Tučňák, Stoupa, Trpaslík, Ježek, Veverka, Delfín, Jelen, Tomáš a Ivo.

 

Uplynulo více než 20. let, kdy jsme začali skautovat v Hostinném a Dolní Kalné. V našich začátcích nám velmi ochotně pomáhal vůdce pražského 20. oddílu Scarabeus bratr Pavel Budský – Světluška, který s námi prožil první skautské tábory v Kalu u Pecky (v roce 1996 a 1997) a předával nám své skautské zkušenosti a učil nás skautovat.

 

Rony, Miki, Lůca, Rosnička a Adam již čekali na příjezd Světlušky na vlakové zastávce v Hostinném. Po srdečném přivítání se všichni společně vypravili na místo našeho prvního tábora – do Kalu u Pecky. Místo dnes vypadá jinak než tehdy a všem se zdálo poněkud malé, ale možná je to tím, že jsme trochu povyrostli. Po návratu z tábořiště již čekala v klubovně Veverka a Panter a společně se u čaje a starých kronik, fotografií z táborů a výprav vzpomínalo, jaké to tenkrát vlastně bylo. O chvíli později dorazil i Kamzík, jeden z prvních členů družiny Jestřábů. Dvě desetiletí, to vůbec není málo a věřte, že bylo na co vzpomínat. Náš společný čas se však nachýlil a Světluška musel zase odjet vlakem domů. Předtím však ještě stihl s Ronym krátkou zastávku u paní Supekové – Mámy, která nám ochotně a ráda vařila dlouhá léta na táborech.

 

Díky Světluško za návštěvu. Fotografie ze setkání zde.