O vernisáži fotografií z japonského jamboree

Říkám Vám, že z vernisáže, máme pěkné reportáže...

Ve františkánském klášteře v Hostinném byla od 1. do 14. března 2016 k vidění výstava oficiálních fotografií z účasti českého kontingentu na 23. světovém skautském jamboree v Japonsku, které se uskutečnilo v loňském roce.

Jak jsme informovali v některých předchozích článcích, 23. světového skautského jamboree v Japonsku se v minulém roce zúčastnilo i šest členů našeho skautského střediska - Borůvka, Drak, Králíček, Lukajda, Miky a Škrabka. Jaké to tam vlastně bylo a co všecho zde naši skauti zažili?

Kdo se zúčastnil 1. března skautské vernisáže s doprovodným programem, ten určitě nelitoval a alespoň na chvíli se mohl přenést do vzdálené země vycházejícího slunce. Na přípravě vernisáže s doprovodným programem se podíleli členové roverského kmene Narfell pod organizačním dohledem Lady Běhounkové. Oficiální fotografie z jamboree byly zapůjčeny od skautského institutu.

Více ke zhlédnutí v následujících reportážích:

Video od pana Vladimíra Junka zde.

Reportáž od TV Obr Hostinné zde.

 

Junák - český skaut, středisko Dobráček Hostinné, z.s. tímto děkuje:

Holdingu KRPA, Krkonošským papírnám a.s., za významný sponzorský dar, bez něhož by se účast našich členů na jamboree neuskutečnila, 

panu Vladimíru Junkovi, za videoreportáž z vernisáže, kterou zpracoval pro naše středisko,

pracovníkům františkánského kláštera za umožnění této výstavy a ochotnou pomoc s organizací a přípravou vernisáže,

Ladě a celému roverskému kmeni Narfell, za přípravu výstavy a dobrou reprezentaci našeho střediska u veřejnosti.

 

Zapsal Panter