Pět skautských vyznamenání pro Hostinné

Naše malebné městečko ve dnech 22.-.24.10.2010 hostilo téměř stovku delegátů z celé České republiky. Právě v Hostinném totiž probíhal celorepublikový volební sněm kmene dospělých skautů. Na slavnostním sobotním zahájení sněmu přivítal v našem městě všechny účastníky sněmu starosta Bc. Karel Klíma. Náčelnictvo Kmene dospělých skautů ocenilo vedení města za dlouholetou podporu práce s dětmi a mládeží.Celorepublikový sněm se konal doposud vždy v některém z velkých měst. Velký dík za možnost uspořádat ho i u nás v Hostinném patří zejména řediteli OU a PrŠ Mgr. Zbyňkovi Rekovi, který nám poskytl potřebné zázemí k jednání sněmu včetně stravování a ubytování delegátů. Za doprovod při prohlídce města a poutavý výklad děkujeme p. Tomáši Andělovi a p. Ing. Janu Maternovi.

Dne 6. 11.2010 proběhl další volební sněm, tentokrát našeho skautského střediska. Při této slavnostní příležitosti obdrželi čtyři skautští vedoucí vysoká skautská vyznamenání, která jim udělil náčelník Junáka. A to za své obětavé nasazení při záchraně lidských životů letos v květnu, kdy při přípravě skautské hry nedaleko lomu zasáhl Tomáše Klímu a Petra Linharta blesk. Díky přivolání i poskytnutí nezbytné a rychlé pomoci, včetně navedení záchranných vrtulníků, jsou již oba opět zdraví a podílejí se dál na výchově našich skautů.

Ocenění Milan Boháček-skautskou přezdívkou Tygr, Jakub Zilvar- Apač, Tomáš Klíma- Panter a Mgr. Libor Kukačka-Robin obdrželi čestný odznak „Za čin junácký“.

I když situace, ve které se kluci ocitli, nebyla snadná a vzpomínka na ni vyvolává i nyní spoustu bolesti, dokázali, že skautské heslo „Buď připraven!“ umí opravdu naplnit.