Vzpomínka na V. Havla

Díky bratře Chrobáku.

 

Tak zněl název vzpomínkového setkání, které naši skauti uspořádali v den 4. výročí úmrtí našeho prezidenta, dramatika, disidenta a také skautského bratra pana Václava Havla, skautským jménem Chrobák.

 

18. prosince 2015 se proto skauti ze střediska Dobráček spolu s politickými představiteli města Hostinné a veřejností sešli na Náměstí v Hostinném, aby společně vzpomněli na tuto významnou osobnost. Důležitost takového setkání je o to významnější v dobách neklidu a extrémistické radikalizace ve společnosti, kdy se vytrácí to, co bylo bratru Chrobákovi tím nejdražším a čím je blízký nejen skautingu, ale všem lidem dobré vůle - Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.

 

Setkání k vzpomínce na V. Havla proběhlo téhož dne také za účasti našich skautů ve Vrchlabí.

 

Poděkování patří všem účastníkům, br. Dingovi za organizaci tohoto setkání a panu V. Junkovi za poskytnutí fotografií, které jsou zobrazeny pod článkem.

 

náměstí Hostinné

náměstí Hostinné