Září 2022

Archiv příspěvků shromažďuje všechny aktuality, akce, galerie a další příspěvky, v přehledném řazení dle měsíce a roku. Číslo v závorce udává počet publikovaných příspěvků v daný měsíc.

Tábor U mrtvé kočky 2022

Letošní tábor si 3. oddíl Sv. Vavřince užil v Dolanech u Vysokého Mýta. Tábor si vysloužil jméno U mrtvé kočky, celotáborová hra byla letos méně příběhová a více tvořivá. Táborníci se na 14 dní stali indiánskou vesnicí. Zažili největší skautský slib v historii oddílu i nejvíc splněných skautských výzev a hlavně nejvíc splněných Tří orlích per na jediném táboře.