Září 2023

Archiv příspěvků shromažďuje všechny aktuality, akce, galerie a další příspěvky, v přehledném řazení dle měsíce a roku. Číslo v závorce udává počet publikovaných příspěvků v daný měsíc.

20 let střediska

Datum akce: 
15.9.2023 - 17.9.2023

Srdečně zveme na oslavy výročí založení 2. oddílu v Hostinném a založení střediska Dobráček v Hostinném již o víkendu 15.-17. září 2023.

Na první část pátek/sobota jsou zvaní především pamětníci skautování před rokem 2003.

Dvacet let střediska Dobráček

Všechny bývalé i současné členy střediska zveme na oslavy výročí 20. let našeho skautského střediska Dobráček.

Program začíná již v pátek odpoledne, především pro pamětníky 1. skautského tábora v Kalu u Pecky. Přijít ale může kdokoliv a zavzpomínat nebo sdílet atmosféru či pohovořit si s naším prvním skautským průvodcem - br. Světluškou.