Pouť ke sv. Jiří do Dolní Branné 1.5. 2011Na pouť ke sv. Jiří do Dolní Branné jsme doputovali my skauti z různých míst, především z DOBRáčku z Hostinného, Vrchlabí a také přijeli naši bratři a sestry ze střediska Jilm z Jilemnice. Na konci poutní mše duchovní rádkyně Miky udělila 2 skautkám  a 3 skautům 2. stupeň liliového kříže modré barvy a to: Renatě Schreierové, Tereze Hangurové, Adamovi Klímovi, Vojtěchovi Kholovi a Lukášovi Jiřičkovi. Venku pak skauti z DOBRáčku sehráli divadelní představení ze života sv. Jiří pro ostatní poutníky. Usmívající se

Autor: 
Miky