Tábor pramenů - Pístov

V devátém oddílovém roce jsme se rozhodli zamířit na druhý konec republiky, tentokrát nikoliv do Javorníků, ale do kraje zapomenutého a trochu tajemného – Slavkovského lesa. S nápadem přišel Čmelda, který tam byl na podzim na brontousauří brigádě a mě s Robinem se ten nápad náramně zalíbil. Zdivočelá země! Opuštěný kraj, plný památek na své bývalé obyvatele, kraj zaoblených vrchů a minerálních pramenů.

Družiny v tom roce v oddíle fungovaly jen dvě – vlčácká a skautek – Žvejek. Nečekali jsme příliš velkou účast a jako své táborové sídlo jsme tak mohli pojmout několik skautských srubů pod vesnicí Pístov u Mariánských Lázní. Náramně jsme si užívali táborovou přípravu, kdy jsme vymýšleli táborový příběh zasazený do skutečných reálií. Příběh ztraceného kraje pramenů, příběh zašlé slávy i jeho obyvatel. Smáli jsme se a domýšleli nejrůznější převleky a „špeky“ až se nám zdálo dílo skoro dokonalé.

Počty nás vedoucích rozšířila ještě Jitka Hradecká – k Robinovým skautkám, a věrná kuchařka Máša. Řady táborníků naopak prořídli – oproti očekávání se nakonec tábora účastnilo jen sem dětí. Sedm statečných. Právě proto nás to vůbec nemohlo rozhodit.

Kraj nás uvítal stylově. Opuštěný autobus v polích, zbohatlická rezidence obehnaná vysokým plotem, zarůstající pastviny. Tak už jen dorazit na Pístov a začít!

Úkolem táborníků bylo prožít si historii kraje od jeho osídlení. Jako nově příchozí osadníci tak zabírali nová území, sbírali dřevo a klučili lesy. Vlašští prospektoři jim ukázali, kde se dá v potoce najít zlato a tak rýžovali i kutali zlaté kamení. Strážili spolu s Chody hranice a bojovali proti lapkům a nájezdníkům. Pak přišla doba novověká a do módy přišly lázeňské procedury. K lázním ovšem patří minerální prameny a v tomto kraji zvlášť a tak spolu s básníkem K. H. Máchou nacházely prameny v okolí a hodnotili jejich chuť i vhodnost pro lázeňské využití. Zažili si válečná léta, jídlo na přídělové lístky, a snažili se o záchranu pilota ze sestřeleného letadla. Druhý den přišlo osvobození Američany, vyhnání původního německého obyvatelstva i dosídlení. A nakonec nástup komunistů a kolektivizace. Každý den začínal nějakým překvapením, jiným budíčkem, v jiných převlecích. Každý večer jsme děkovali za společný čas a za naše předky. Historie kraje prožitá a vstřebaná do běhu táborových dní.

Mimo celotáborovou hru jsme objevovali okolí, vytrhávali plevelnou lupinu v nedaleké přírodní památce, trhaly třešně a pořádaly roztodivné závody a souboje na balících slámy, koupali se v brodu na potoce, nakupovali v Mrávově „Kauflantu“, putovali po stezkách Slavkovského lesa, ale hlavně – byli jsme spolu a společný čas si s radostí užívali. I v malém počtu lze prožít tábor, na který se dlouho bude vzpomínat...

s vděčností za statečné táborníky Tarzan

Ilustrační fotografie: 
Osadníci Pístova zpracovávají dřevo
svatý Píďa
utěšená krajina "Zdivočelé země"
tábor převleků...
... do každého rána se osadníci probouzeli stále nově
odstraňujeme nezvaného rostlinného hosta - lupinu
u jídla
po koupání v kašně přichází hra balíková
nožky nezvyklé na chůzi
?