Tábor pod Fata morgánou

Náš letošní tábor vznikl za velmi zajímavých okolností Mrkající Došlo ke spojení dvou středisek - vrchlabského Střediska Krakonoš a Střediska Dobráček Hostinné. Střediska se spojily pouze za účelem, uspořádat společný skautský tábor. V hojném počtu dětí vyrážíme za krásami Broumovska. První týden v táborovém městě žilo 41 dětí, 10 vedoucích a 2 paní kuchařky. Druhý týden nemálo dětí ubylo, obzvláště pak odjíždí družinka Lentilek (družina předškolních malých Světlušek), po odjezdech tedy zbylo na táboře 30 dětí, 10 vedoucích a 1 nová paní kuchařka.

Celotáborová hra byla prvním týdnem lehce westernová s indiánskými zprávami, které děti nenechaly bez pozoru. Byli jsme na návštěvě v „kasínu“, krotili divoké koně, posedla nás zlatá horečka, stopovali jsme indiány a koncem prvního týdne jsme byli přijati – po  splnění zkoušky indiánské krve – do  indiánského kmene. Ten nás obeznámil s tvrdou realitou, že živly se na nás zlobí a je potřeba si je udobřit. Vyrábíme ponča, abychom byli správní indiáni, a každý den se nám daří krotit jeden živel. Koncem týdne absolvujeme cestu živlů, kdy po splnění náročných úkolů je naše cesta ukončena indiánským setkáním ve velkém společném kruhu, a živly jsou úspěšně usmířeny.

Na táboře vznikla nová přátelství mezi dětmi obou středisek. Děti pak rády vzpomínají na společné hry především na velkou zlatou horečku, která v nich probudila zdatné obchodníky, krocení živlu vody, kdy propichovaly naplněné velké mraky, a samozřejmě na krásnou atmosféru při přijetí do indiánského kmene. Tábor byl plný výjimečných okamžiků, mezi něž můžeme zařadit právě indiánský rituál, pak také slib Světlušek, vrchlabských Skautek a přešátkování vlčácké družiny. Celým táborem mezi námi proplouvala krásně usměvavá nálada, i když občas sem tam vlezl splín buď na děti či vedoucí, ale nakonec z tábora zbyl radostný a usměvavý pocit. Obzvláště pak, když se děti a vedoucí sešly na „Dyjáčkovém večůrku“ (oficiální název pro akci, kde se promítají táborové fotografie a vzpomínáme společně na táborové časy), který se konal 7.10 v odpoledních hodinách v aule Základní školy Náměstí Míru.  Tedy sbohem tábore a vzhůru do začátku skautského roku! Úžasný

Fotogalerii z tábora najdete pod tímto odkazem.