Pomáháme

Skauting je životní styl, jehož nedílnou součástí je služba druhým lidem. Podílíme se například na průběhu charitativních sbírek (Postavme školu v Africe, Pomozme dětem, Tříkrálová sbírka, Květinový den), nezapomínáme na staré lidi v domovech důchodců, v krizových situacích dokážeme rychle zajistit dobrovolnickou pomoc.
Níže naleznete přehled stěžejních aktivit naší pomoci druhým.

Charitativní sbírky

Postavme školu v Africe

Cílem podzimní sbírky je získat každoročně finanční prostředky na stavbu základních škol v Etiopii. Etiopie je jednou z nejchudších zemí světa a polovina jejích obyvatel je negramotná. Budováním škol a vzděláváním místních učitelů se Člověk v tísni a Junák snaží lidem pomoci dostat se ze začarovaného kruhu chudoby.

Tříkrálová sbírka

Sbírka organizovaná Charitou ČR navazuje na tradici tříkrálového koledování, probíhá v týdnu kolem 6. ledna (Tři králové - Zvěstování Páně). Hlavní část z jejího výtěžku směřuje do místních charitních sdružení (domy s pečovatelskou službou, mateřská centra, občanské poradny...), slouží tedy zvláště potřebným v místě výběru.

Pomozme dětem

Sbírka pod patronací Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize se koná vždy kolem Velikonoc. Získané prostředky směřují do zdravotnických a sociálních projektů zvyšujících kvalitu života postižených, ohrožených nebo opuštěných dětí v ČR.

Den proti rakovině - Květinový den

Tradiční květnová akce Ligy proti rakovině je spojena s rozdáváním "květů měsíčku" a osvětovými akcemi na podporu prevence, předcházení rakovině. Vybrané finance kromě prevence pomáhají ve vybavení onkologických center a podporují onkologický výzkum.

Praktická pomoc v místě působení

MIkulášské besídky a divadelní představení v penzionu pro seniory a Rehabilitačním ústavu

Mimořádná pomoc

Povodně 2013

V červnu 2013 zasáhly bleskové povodně část Podkrkonoší a následně i velkou část Čech. K nejvíce zasaženým oblastem v kraji patřily obce Rudník, Hostinné a Svoboda nad Úpou. Od prvních dní jsme aktivně pomáhali v odstraňování následků velké vody v Hostinném a Rudníku, převzali jsme koordinaci skautské dobrovolné pomoci v Podkrkonoší (a následně i v Královéhradeckém kraji), ve spolupráci s Diakonií ČCE jsme analyzovali situaci a zabraňovali zneužívání dobrovolníků, z prostředků dárců z okruhu skautů a jejich rodin jsme adresně přispěli rodinám v řádech tisíců korun. Naplno se tak projevila skautská ochota ke službě a naplnění našeho hesla "Buď připraven!"

Přílohy: