3. oddíl sv. Vavřince

 

Oddíl sv. Vavřince vznikl v roce 1997 jako křesťanský ekumenický oddíl při katolické a husitské farnosti ve Vrchlabí.

znak oddílu

Od r. 1999 jsme oddílem skautským, otevřeným všem dětem i mladým, kteří se nebojí přijmout za své skautské ideály a zákony. Jsme svébytný oddíl s mnoha vlastními rituály a specifiky, klademe důraz na dobré vztahy v kolektivu vedoucích, rozvoj kamarádství mezi dětmi a hodnotovou výchovu. Radujeme se z obyčejných věcí, máme rádi výzvy a zdánlivě bláznivé nápady, skauting si užíváme, jak jen to jde...

Oddílové heslo: Slunce je náš štít, nebojme se jít!

Základní informace

Koedukovaný oddíl pro děti z Vrchlabí a okolí. Sdružuje tři věkové kategorie: předškoláky, světlušky + vlčata a skauty.

počet členů: 35 (2016)

sídlo klubovny:  Klubovna ve dvoře při sboru CASD, Vrchlabí

Vedení oddílu

vůdce: Bc. Pavel Žalský - Dingo
kontakt: Zalsky.Pavel@seznam.cz, 774 090 790

zástupce vůdce: Alžběta Adamová - Rybka
kontakt: beta.adamova@seznam.cz

členové oddílové rady: Bc. Pavel Žalský - Dingo, Alžběta Adamová - Rybka, Mgr. Michal Hrdlička - Tarzan, Mgr. Anna J. Erlebachová – Vichřice, Mgr. Jakub Kašpar - Kubas, Klára Zámečníková – Antík, Ludmila Kubátová - Líza, Anna Horská - Anče, Jakub Škrabálek - Škrabka, Jonáš Erlebach - Drak

Družiny

Lentilky (mladší světlušky)
vedoucí: Anna Horská - Anče (te.: 731 950 114), Ludmila Kubátová - Líza
schůzky: úterý 16:30 - 18:00

Strážkyně (starší světlušky)
vedoucí: Klára Zámečníková - Antík (tel.: 739 596 518)
schůzky: pátek 15:00 - 17:00

Rebelové (skauti)
vedoucí: Pavel Žalský - Dingo (tel.: 774 070 790), rádce Jakub Škrabálek - Škrabka a podrádce Jonáš Erlebach - Drak.
schůzky: středa 14:30-16:00

Benjamini
vedoucí: Jakub Kašpar - Kubas (mail: jakub.kaspar75@gmail.com)
schůzky: středa 16:00 - 18:00

 

Tradiční akce

Svatováclavská pouť - než nám pouť přebralo středisko, scházela se po několik let kolem svátku sv. Václava kupa odvážných dětí, aby se během rytířských zápasů, rukodělek i hádanek více dozvěděla o knížeti Václavovi a naší zemi. Na jaře 2014 snad ožije podobná akce...

Dušičkový dýchánek - v čase podzimních plýskanic a vzpomínek na zemřelé se sjedeme do Špindlerova Mlýna, na Eljon, abychom tu prožili víkend plný přátelství, smíchu i zamyšlení. Občerstvujeme duši...

Oddílové Vánoce -po léta stejné setkání s divadelním vystoupením pro rodiče a občany města, vánočními zvyky a rozdáváním dárků čeká v roce 2013 velká změna.

Zakončení roku - jedna z posledních červnových sobot je radostnou příležitostí sejít se znovu jako celý oddíl, vyrazit za poznáním či dobrodružstvím a zavzpomínat na celý uplynulý rok.

Letní tábor - pořádné vyvrcholení skautské činnosti může nastat jen na táboře. Jsme oddílem putovním, poznali jsme tak již plno krásných tábořišť a zažili nesčetně překvapení. Kratší či delší tábory si náramně užíváme, v posledních letech přibíráme s sebou i další oddíly nebo neskautské děti a šíříme tak myšlenku našich zakladatelů dál...

Podílíme se také na organizaci Adventních trhů neziskovek ve Vrchlabí a na aktivitách uskupení Vrchlabí v pohybu.

Ilustrační fotografie: 
oddílová nášivka
z našich skautský začátků...
slib prvních vlčat
s Kamzíkem ve skalách
se zpěvem jde všechno líp
ovšem s plným žaludkem taky
jdem za sluncem...
pěkně pohromadě - tábor "Very much"