3. oddíl sv. Vavřince

 

Oddíl sv. Vavřince vznikl v roce 1997 jako křesťanský ekumenický oddíl při katolické a husitské farnosti ve Vrchlabí.

znak oddílu

Od r. 1999 jsme oddílem skautským, otevřeným všem dětem i mladým, kteří se nebojí přijmout za své skautské ideály a zákony. Jsme svébytný oddíl s mnoha vlastními rituály a specifiky, klademe důraz na dobré vztahy v kolektivu vedoucích, rozvoj kamarádství mezi dětmi a hodnotovou výchovu. Radujeme se z obyčejných věcí, máme rádi výzvy a zdánlivě bláznivé nápady, skauting si užíváme, jak jen to jde...

Oddílové heslo: Slunce je náš štít, nebojme se jít!

Základní informace

Koedukovaný oddíl pro děti z Vrchlabí a okolí. Sdružuje tři věkové kategorie: předškoláky, světlušky + vlčata a skauty.

počet členů: 45 (2018)

sídlo klubovny:  Klubovna ve dvoře při sboru CASD, Vrchlabí

Vedení oddílu

vůdce: Ludmila Kubátová - Líza
kontakt: lidul@centrum.cz,   737 372 871

zástupce vůdce: Mgr. Jakub Kašpar - Kubas
kontakt: jakub.kaspar75@gmail.com,   724 175 927

členové oddílové rady: Ludmila Kubátová - Líza, Mgr. Jakub Kašpar - Kubas, Anna Horská - Anče, Jakub Škrabálek - Škrabka, Jonáš Erlebach - Drak, Magdaléna Mejsnarová - Včelma, Anastázie Erlebachová - Háša, Jiří Kovář - Ztracík, Michal Klečka - Offline, Lukáš Teplý - Sobík

Družiny

Lentilky (skautky)

vedoucí: Anna Horská - Anče (te.: 731 950 114), Ludmila Kubátová - Líza

Benjos (mladší skauti)

vedoucí: Jonáš Erlebach - Drak (tel.: 731 069 627)

Píďalky (světlušky)

vedoucí: Jakub Škrabálek - Škrabka (tel.:606 423 665)

 

Benjamínci

vedoucí: Lukáš Teplý - Sobík

 

 

Tradiční akce

Dušičkový dýchánek - v čase podzimních plýskanic a vzpomínek na zemřelé se sjedeme do Špindlerova Mlýna, na Eljon, abychom tu prožili víkend plný přátelství, smíchu i zamyšlení. Občerstvujeme duši...

Oddílové Vánoce -po léta stejné setkání s divadelním vystoupením pro rodiče a občany města, vánočními zvyky a rozdáváním dárků čeká v roce 2013 velká změna.

Zakončení roku - jedna z posledních červnových sobot je radostnou příležitostí sejít se znovu jako celý oddíl, vyrazit za poznáním či dobrodružstvím a zavzpomínat na celý uplynulý rok.

Letní tábor - pořádné vyvrcholení skautské činnosti může nastat jen na táboře. Jsme oddílem putovním, poznali jsme tak již plno krásných tábořišť a zažili nesčetně překvapení. Kratší či delší tábory si náramně užíváme, v posledních letech přibíráme s sebou i další oddíly nebo neskautské děti a šíříme tak myšlenku našich zakladatelů dál...

Podílíme se také na organizaci Adventních trhů neziskovek ve Vrchlabí a na aktivitách uskupení Vrchlabí v pohybu.

Ilustrační fotografie: