Klub dospělých

Základní informace

Klub dospělých je veden jako šestý oddíl při našem středisku. Sdružuje dospělé muže a ženy, kteří systematicky nebo příležitostně pomáhají s činností našeho střediska.

počet členů: 10 (2016)

Vedení klubu

vedoucí: Mgr. Kamila Linhartová - Trnka

kontakt: kami@liny.cz

zástupce vedoucí: ing. Ivo Fišera - Rony

kontakt: Ivofisera04@gmail.com