Skaut+

Neskautujeme jen sami pro sebe. Součástí naší činnosti je i působení na veřejnosti a pomoc v různých oblastech, tak, jak se k tomu zavazujeme ve skautském slibu. Mimo snahy žít pravdivý a odpovědný život a vzájemné služby v rámci naší organizace se skautská pomoc projevuje především praktickou pomocí ve společnosti, včetně schopnosti rychlé reakce v krizi a ohrožení.
Na níže uvedených stránkách naleznete bližší informace.

Mravenčí stezkou - historické události

Ke třetímu panelu stezky přinášíme přehled zajímavých historických událostí města Hostinné. Za přípravu událostí děkujeme panu Tomáši Andělovi.

Přehled historických událostí

a stavebního vývoje města Hostinného od r. 1848

 

Pomáháme

Skauting je životní styl, jehož nedílnou součástí je služba druhým lidem. Podílíme se například na průběhu charitativních sbírek (Postavme školu v Africe, Pomozme dětem, Tříkrálová sbírka, Květinový den), nezapomínáme na staré lidi v domovech důchodců, v krizových situacích dokážeme rychle zajistit dobrovolnickou pomoc.
Níže naleznete přehled stěžejních aktivit naší pomoci druhým.

Mravenčí stezkou

Krajina kolem nás, na první pohled zdánlivě neměnná a obyčejná, skrývá různá překvapení. Lesy na východním okraji Hostinného obývá jedna z nejpočetnějších kolonií mravence pospolitého v Podkrkonoší. Soustava mravenčích hnízd je zde díky místním nadšencům dlouhodobě sledována a chráněna, a jejich  úsilí bylo základem pro vybudování naučné stezky. Vznik stezky zaštítilo a dnes trasu spravuje naše středisko.