Co je skauting?

Na položenou otázku se plně nedá odpovědět jedním slovem nebo větou. Za více jak sto let existence se toto hnutí stalo nejen výchovou ale i způsobem života a zastřešujícím synonymem pro lidi i organizace z celého známého světa. Skauting je košatý strom, jehož krása může oslovit Vás i Vaše děti.

Skauting je celosvětové hnutí, které založil roku 1907 anglický generál sir Robert Baden Powel a které se záhy rozšířilo do všech civilizovaných zemí a na všechny obývané kontinenty

 • odhaduje se, že skautským hnutím prošlo na desítky miliónů lidí, ve světě je dnes přes 40 miliónů skautů v 216 zemích
 • za velkým úspěchem skautingu jsou především jeho otevřenost, přátelské vztahy zde panující a koncept skautské výchovy

Skauting je specifický druh výchovy dětí a mladých lidí, která se zdá být - díky rozšíření po celém světě - univerzální

 • skautská výchova spojuje přirozenou touhu po dobrém životě s důležitými hodnotami, dodržováním svých osobních povinností a osobním rozvojem podle možností každého člověka
 • výchova stojí na ideálech, práci s malými skupinami i na podpoře dětí a dospívajících dospělými
 • skautská výchova učí mladé: odpovědnosti, spolupráci, férovosti, ohleduplnosti k druhým, kladnému vztahu k přírodě

Skauting jsou přátelé a kamarádi, zážitky, silné emoce...

 • Skautská činnost znamená spoustu her, výprav, výletů, nezapomenutelných letních táborů, objevování nového, výstupy do hor, sjíždění řek, ranní rozbřesky i západy slunce...
 • v rámci naší činnosti je prostor i pro pomoc druhým, charitativní, sociální či ekologické akce, jakož i běžnou práci

Skauting je cestou k plnému a aktivnímu životu.

 • vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Je to příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí.
 • tři pilíře skautingu: kladný vztah k sobě, k druhým a k Bohu znamenají neustálý rozvoj tělesných, psychických, sociálních a duchovních stránek života a pomáhají člověku stávat se plněji tím, čím opravdu je.

Skauting je životní styl.

 • říká se "jednou skautem, navždy skautem". Kdo jednou složí skautský slib a rozhodne se ho dodržovat, může si své skautské ideály, myšlenky a způsob života uchovat až do smrti.
 • skauting je touhou zanechat svět o kousek lepším, než jsem do něj vstupoval.
 • skauting je cestou naděje - ne jen pro mne samotného, ale i pro druhé...

Anthony de Saint Exupery napsal, že důležité věci jsou očím neviditelné. Přesto se Vám na našich stránkách vynasnažíme přiblížit skauting a naše středisko, i když víme, že vidět a zažít jsou dvě rozdílné věci...

Ilustrační fotografie: 
Skauting je cesta...
k malým i velkým vítězstvím...
akce pro pár kluků a holek i pro stovky lidí...
skauting jsou emoce...
vzájemná úcta mladých i starých...
radost z mála i chvíle slávy...
schopnost dělat si legraci sám ze sebe...
hry...
nové výzvy...
pomoc potřebným...
dobrodružství a zážitky...
hodnoty, odpovědnost a věrnost ideálům...