2010

   

Pět skautských vyznamenání pro Hostinné

Naše malebné městečko ve dnech 22.-.24.10.2010 hostilo téměř stovku delegátů z celé České republiky. Právě v Hostinném totiž probíhal celorepublikový volební sněm kmene dospělých skautů. Na slavnostním sobotním zahájení sněmu přivítal v našem městě všechny účastníky sněmu starosta Bc. Karel Klíma. Náčelnictvo Kmene dospělých skautů ocenilo vedení města za dlouholetou podporu práce s dětmi a mládeží.

Africké dny v Hostinném

Stejně jako v loňském roce se i letos přidalo naše středisko k pořádání celorepublikové sbírky „Postavme školu v Africe“.  Naší snahou bylo nejen získat finanční prostředky, které budou využity na stavbu škol v Etiopii, ale také informovat děti i jejich rodiče o problémech Etiopie i o Etiopii samotné. Po tři dny byly skautské klubovny otevřeny všem školám, školkám i široké veřejnosti a návštěvníci tak mohli shlédnout výstavu věnovanou historii, kultuře, geografii, fauně, gastronomii a dalším zajímavostem Etiopie .Stránky