vyznamenání

Pět skautských vyznamenání pro Hostinné

Naše malebné městečko ve dnech 22.-.24.10.2010 hostilo téměř stovku delegátů z celé České republiky. Právě v Hostinném totiž probíhal celorepublikový volební sněm kmene dospělých skautů. Na slavnostním sobotním zahájení sněmu přivítal v našem městě všechny účastníky sněmu starosta Bc. Karel Klíma. Náčelnictvo Kmene dospělých skautů ocenilo vedení města za dlouholetou podporu práce s dětmi a mládeží.