Středisko

Vše podstatné o hostinském středisku Dobráček se dozvíte skrze níže uvedené stránky.

O středisku DOBRáček

V roce 2007 oslavil skauting 100 let od svého založení. Historie našeho střediska je ovšem nepoměrně kratší, dnem Z (tedy založení) je poměrně nedávné datum - 17. leden 2003.

Kde skautujeme

Skautská činnost se odehrává nejvíce na místech k tomu určených, především v klubovnách a na tábořišti. S pomocí mapy se nyní budete moci vydat na krátké seznámení s místy, kde skautujeme.

Aktivity pro veřejnost

Skautská činnost nekončí u pravidelných schůzek a zavřených dveří klubovny. Nedílnou součástí skautování jsou i akce pro široký okruh neskautů - pro rodiče a rodiny, neorganizované děti a mládež, staré lidi. Na této stránce uvádíme přehled aktivit otevřených veřejnosti, které naše středisko pořádá nebo pořádalo v předchozích letech.

Mezinárodní spolupráce

Od r. 2008 spolupracuje naše středisko dOBRáček s oddílem Hagen von Tronje (HvT) z německého Bensheimu. Bensheim je partnerské město Hostinného a tak, při snaze o rozšíření našeho skautování o mezinárodní rozměr, jsme zkusili spolupráci právě zde.

Lidé

RNDr. Ing. Libor Kukačka, Ph.D. - Robin

 

vedoucí střediska

Kontakt

Junák - český skaut, středisko Dobráček Hostinné, z. s.

B. Smetany 127, 543 71 Hostinné