Kde skautujeme

Skautská činnost se odehrává nejvíce na místech k tomu určených, především v klubovnách a na tábořišti. S pomocí mapy se nyní budete moci vydat na krátké seznámení s místy, kde skautujeme.

mapa-klubovny