Lidé

Mgr. Hana Jiřičková - Hanka

pedagog

vedoucí střediska, vůdkyně 8. oddílu Mravenečci

RNDr. Ing. Libor Kukačka - Robin

krajinný inženýr

zástupce vedoucí střediska

Ing. Tereza Zeunerová - Terka

 

vůdkyně 1. oddílu

Mišut

Bc. Michal Tichý - Mišut

student ČVUT 

vůdce 2. oddílu

Ludmila Kubátová - Líza

studentka

vůdkyně 3. oddílu sv. Vavřince

Rosňa

Mgr. Petra Pelikánová - Rosnička

pedagog

vůdkyně 4. oddílu Kalenka

Ing. Michaela Lněničková - Cvrček

ekonomka

vůdkyně 7. oddílu Lánováci

Štěpán Marek - Král-Íček

student

vůdce roverského kmene

Rony

Ing. Ivo Fišera - Rony

podnikatel

člen střediskové rady

DingoBc. Pavel Žalský

pedagog

výchovný zpravodaj 

Ilona Šmídlová - Seveřanka

účetní

hospodářka střediska

ženaAlena Klikarová - Ája

pedagogický asistent

předseda revizní komise

Lucie Mükschová 

 

člen revizní komise

 

Pavel Licek 

 

člen revizní komise