Mezinárodní spolupráce

Od r. 2008 spolupracuje naše středisko dOBRáček s oddílem Hagen von Tronje (HvT) z německého Bensheimu. Bensheim je partnerské město Hostinného a tak, při snaze o rozšíření našeho skautování o mezinárodní rozměr, jsme zkusili spolupráci právě zde. Nejprve partnery a dnes i dobrými přáteli se nám stali bratři a sestry z místního oddílu, sdruženého ve svazu BdP - Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder Deutschland.

Dne 8. ledna 2008 jsme podepsali dohodu o spolupráci a vzájemných recipročních výměnách a v průběhu let postupně poznáváme odlišnosti i spojnice českého a německého skautování na řadě akcí, udržujeme vzájemný formální i neformální kontakt. Do jednotlivých aktivit zapojujeme děti a mládež a otevíráme jim tím dveře mezinárodního skautingu, cestu k pochopení jiných národů a principů sjednocené Evropy.

V létě 2014 jsme navázali spolupráci s harcerskou družinou Rebelianci (Rb) z polského města Nysa. Společně jsme strávili Středoevropské Jamboree a v roce 2016 se chystáme na pobyt před dalším Jamboree právě k nim.

Společné mezinárodní aktivity

 • leden 2008 - pobyt vedoucích z Bensheimu v Hostinném, začátek spolupráce (HvT)
 • letní tábor v Bensheimu (červenec 2008, HvT)
 • putování v Jižních Čechách (duben 2009, HvT)
 • zimní tábor v Hostinném (přelom roku 2009/2010, HvT)
 • putování Odenwald (duben 2010, HvT)
 • účast na oslavách 750 let města Hostinné (červen 2011, HvT)
 • účast na 10. národním Jamboree BdP v Immenhausenu (červenec-srpen 2013, HvT)
 • Středoevropské Jamboree (Hostinné, Doksy; červenec-srpen 2014, Rb)
 • Zimní tábor v Krkonoších (leden 2015, HvT)
 • účast na 11. národním Jamboree BdP v Großzerlangu (červenec-srpen 2017, HvT)
 • česko-německý podzimní tábor na Šumavě (Lenora, říjen 2018, HvT)

Partneři

Oddíl Hagen von Tronje sdružuje skauty a skautky z Bensheimu a okolí. V rámci německé skautské organizace je oddíl místně příslušnou skupinou BdP. V současné době  má oddíl kolem padesáti členů ve věku od 7 do 25 let sdružených v pěti skupinách, odpovídající našim družinám. Skupiny jsou jak koedukované, tak homogenní, pravidelně se schází na týdenních schůzkách a o víkendech či prázdninách vyráží na poznávací cesty po Německu i Evropě nebo stanují na jednom oddílových tábořišť. Skauti z BdP nosí typické tmavě modré kroje a modro-žluté šátky, stanují v černých stanech (schwarz Zelte, Jurten).

web: http://pfadfinder-bensheim.de/

Devátá nysská družina harcerů Rebelianci je analogickou skupinou k našemu oddílu. Sídlí v městě Nysa v jižním Slezsku, nedaleko českých hranic. Družina sdružuje pouze kluky ve věku 11-16 let, pravidelně se schází v pracovním týdnu a na větší akce o víkendech. Polští harceři nosí zelené kroje, červené šátky s bílým lemováním a zelené barety.

web: https://www.facebook.com/9ndhrebelianci/

Ilustrační fotografie: