Dvacet let střediska Dobráček

Všechny bývalé i současné členy střediska zveme na oslavy výročí 20. let našeho skautského střediska Dobráček.

Program začíná již v pátek odpoledne, především pro pamětníky 1. skautského tábora v Kalu u Pecky. Přijít ale může kdokoliv a zavzpomínat nebo sdílet atmosféru či pohovořit si s naším prvním skautským průvodcem - br. Světluškou.

V sobotu odpoledne je pak hlavní program ve Skautském domě, je možnost přespat i do neděle a účastnit se noční hry nebo jen tak posedět u ohně. V neděli následuje volební sněm střediska.

Více info v přehledu akcí.