Historická hra se skautům opět povedla aneb A.Jirásek trochu jinak

Na svátek svatého Václava 28. 9. 2017 byla v městském parku v Hostinném připravena pro veřejnost historická hra "Staré pověsti české". Počasí bylo více než skvělé. Vzhledem k tomu, že jednotlivá stanoviště byla opět perfektně připravena, a to především díky Hance Jiřičkové a Martině Dulové, nebyla během celého odpoledne o malé i velké návštěvníky této skautské akce nouze. Všichni tak mohli na vlastní kůži prožít některé příběhy či pověsti z dob dávno minulých, jak je popisuje Alois Jirásek.

Fotografie od paní A. Veselé jsou k prohlédnutí zde. Děkujeme.

Závěrem krátké hodnocení od Hanky Jiřičkové, vůdkyně našeho střediska:Přes 180 dětí dorazilo na naši skautskou hru Staré pověsti české. Moc všem návštěvníkům děkuji za přízeň i trpělivost na stanovištích. A také děkuji paní Veselé za fotodokumentaci, všem vedoucím za pomoc na stanovištích, Blikovi Martině Dulové za úžasné komiksové zpracování pověstí a kulisy a celé mé rodině, že to se mnou po dobu příprav přežila. Zítra už opravdu uvařím :)"