Junák mění název

Junák - svaz skautů a skautek ČR změní k 1. dubnu svůj název. Ačkoliv by se vzhledem k datu mohlo zdát, že se jedná jen o krátkodobý vtip, není tomu tak. Největší a jedna z nejstarších výchovných organizací u nás totiž od prvního dubna mění svůj název na "Junák - český skaut, z.s.". Kromě zkratky z.s. (značící povahu organizace, tedy zapsaný spolek) je to vlastně návrat ke kořenům. Tak se totiž jmenovala první česká skautská organizace před sto lety.

Změnu názvu si vyžádal nový občanský zákoník, platící od počátku r. 2014, který dává lhůtu 2 let organizacím spolkového práva na změnu názvu a stanov. Slovo svaz v původním názvu by již mohlo být zavádějící, neboť Junák je nyní kompaktní organizace, nikoliv svaz mnoha skautských spolků.

Název našeho střediska prot bude "Junák - český skaut, středisko Dobráček Hostinné, z.s." Pro rodiče i naše partnery nicméně dáváme na vědomí, že se nemění nic dalšího. Obsah skautské výchovy i skautský přístup ke světu zůstává stejný a věříme, že tomu tak bude i nadále.