Lánovský masopust

V sobotu 1. března připravili členové 7. oddílu Lánov pro malé i velké, skauty i neskauty premiérový masopust. Od klubovny v Dolním Lánově vyrazil průvod nejrůznějších masek směrem do Prostředního Lánova. Do svižného kroku hrála improvizovaná skautská kapela.

V Prostředním Lánově u křižovatky již čekal na příchozí pan starosta. Po slavnostním slibu masopustního komitétu (že budou čestně zachovávat masopustní tradice a nezkazí žádnou legraci) jim propůjčil klíč od obce. A pak již vše začalo: na malé i větší příchozí čekaly jednotlivá stanoviště, kde mohli vyzkoušet své síly a dovednosti - např. střelbu lukem, chození po provaze, stavení hranice, jízdu na lyžích, boj na kládě, hraní v kostky... Když měl někdo hlad nebo žízeň, stačilo jen přispěchat k místním stánkům, kde mohl zaplnit žaludek i osvěžit hrdlo připravenými dobrotami. Pravda, bylo potřeba pro to vysoutěžit na jednotlivých stanovištích něco zlámaných grešlí nebo sáhnout do prkenice pro pár zlatek, ale kdo by na to při masopustním veselí bral ohled... Připraveny byl též dvě scénky, přibližující účastníkům vznik lánovského znaku  a jednu z místních pověstí. Muzika hrála, břinkala a jistě by zněl zpěv i hudba do pozdního večera, kdyby...

... ano, kdyby nepřišel smuteční průvod nesoucí na marách basu. Basa byla obřadně zabalena a uložena ke spánku a nám nezbývá než čekat na konec postního období, aby zas mohla radost naplno propuknout.

 

Doporučujeme shlédnout fotogalerii z akce.