Vzpomínka na Václava Havla

Uplynuly již dva roky od 18. prosince 2011, kdy u věčného táborového ohně usedl bratr Chrobák.Pan prezident Václav Havel. Na krátké vzpomínkové setkání jsme se sešli na náměstí v Hostinném. Setkání jsme spojili i se vzpomínkou na sestru Šmudlu, která nás včera tragicky opustila.

Václav Havel a zkouška 4 orlích per

 

Ve svých vzpomínkách se Václav Havel vracel do svého dětství, které strávil ve skautském vodáckém oddíle.

 

„Rád vzpomínám na dobu, kdy jsem se svým skautským oddílem také sjížděl řeky a prožíval podobná dobrodružství jako vy….. „Vím, co vše pro vás skauting znamená, a raduji se z toho, že jeho myšlenky jsou stále aktuální a oslovují mladé lidi.“, řekl.

 

Když se setkal s představiteli Skautské organizace, aby převzal nad naším hnutím záštitu, přeřekl se a mluvil o zkoušce čtyř orlích per. Která by byla čtvrtá zkouška, která by mohla doplnit tři tradiční?

 

Doplnit mlčení:

 

- o zkoušku nemlčet,

 

- o zkoušku mít odvahu nekompromisně se vyjádřit k dění okolo sebe.

 

- Nezařadit se do mlčící většiny, ale projevit svůj názor.

 

Doplnit zkoušku hladu:

 

- o zkoušku nepodlehnout jen jídlu, ale i podbízivému konzumnímu způsobu života,

 

- o zkoušku zbytečně nežít v nadbytku.

 

Doplnit zkoušku samoty:

 

- zkoušku přesně opačnou. Nebát se být ve středu dění, vzít na sebe odpovědnost,

 

- o zkoušku tvé pomoci druhým, nemlčet o nespravedlnosti.

 

Čtvrté orlí pero by se mělo přidělovat za hodnoty, které je schopen spravedlivě ocenit jen čas.

 

Za tvojí vůli, zdvořilost, zásadovost, přátelství,

za pevnost charakteru,

za lpění na morálních zásadách,

za optimismus, za rozdávání energie a dobra,

za nenásilí,

za podporu lidské svobody.

 

Tolik myšlenky br. Bendy - Bena . A nám nezbývá nic jiného než s nimi tiše s s pokorou, s pohledem upřeným tam někam vzhůru, vzhůru kde nebe je vysoké a modré, souhlasit. Souhlasit a přemýšlet o nich.

 

Není náhodou, že my, skauti a skautky, slibujeme věrnost nejvyšší Pravdě a Lásce, hodnotám, jimž Václav Havel zasvětil svůj život.

 

„Láska a pravda musí zvítězit nad lží a nenávistí !“

 

Přispívejme tedy svým životem společně i každý svým dílem k naplnění tohoto jeho poselství.