Aktuality

Strážkyně vítězem Umělecké šestky!

O víkendu 15. - 17. března se ve Varnsdorfu konala tradiční soutěžní přehlídka v uměleckých vystoupeních vlčat a světlušek. Za naše středisko sem vyrazila družina Strážkyň z 3. oddílu sv. Vavřince s krátkým divadelním představením. A vrátili se vítězně, neboť jejich kus "Děsivě nevhodná pohádka" se porotě líbil ze všeho nejvíc!

Setkání vůdců Královéhradeckého kraje

Ve dnech 16.-18. listopadu hostilo naše středisko a město Hostinné historicky první "Setkání vůdců Královéhradeckého kraje". Přes sto účastníků podílejících se na vedení středisek, oddílů i jednotlivých družin přijelo na poutavé setkání, ve kterém nechybělo vzdělávání, získávání zkušeností, zábava i oslavy sto let skautingu.

Abiturientské setkání aneb 15 let a stále na cestě...

Naše skautské středisko vstoupilo letos do osmého roku své existence, jenže historie skautingu v Hostinném a okolí se začala psát ještě o pár let dříve. Za těch 15 let, co jsme s dětmi a mladými lidmi prožili, se hodně událo, ale také mnohé odvál čas - setkání, zážitky, přátelství, krize, hledání, nouze, dny hojnosti, učení, odpočinek, všední i nevšední radosti.

Pět skautských vyznamenání pro Hostinné

Naše malebné městečko ve dnech 22.-.24.10.2010 hostilo téměř stovku delegátů z celé České republiky. Právě v Hostinném totiž probíhal celorepublikový volební sněm kmene dospělých skautů. Na slavnostním sobotním zahájení sněmu přivítal v našem městě všechny účastníky sněmu starosta Bc. Karel Klíma. Náčelnictvo Kmene dospělých skautů ocenilo vedení města za dlouholetou podporu práce s dětmi a mládeží.

Africké dny v Hostinném

Stejně jako v loňském roce se i letos přidalo naše středisko k pořádání celorepublikové sbírky „Postavme školu v Africe“.  Naší snahou bylo nejen získat finanční prostředky, které budou využity na stavbu škol v Etiopii, ale také informovat děti i jejich rodiče o problémech Etiopie i o Etiopii samotné. Po tři dny byly skautské klubovny otevřeny všem školám, školkám i široké veřejnosti a návštěvníci tak mohli shlédnout výstavu věnovanou historii, kultuře, geografii, fauně, gastronomii a dalším zajímavostem Etiopie .

Stránky

Starší aktuality, galerie a další příspěvky najdete v Archivu. Zde je také možné přehledně vyhledávat příspěvky podle měsíců a let.