Červenec 2010

Archiv příspěvků shromažďuje všechny aktuality, akce, galerie a další příspěvky, v přehledném řazení dle měsíce a roku. Číslo v závorce udává počet publikovaných příspěvků v daný měsíc.

Oddílové tábory

 

18. Tábor, kde lišky dávají dobrou noc

13. - 25. července 2015, Třemešné pod Přimdou

Historie aneb putování po skautských stezkách

Počátky 3. skautského oddílu sv. Vavřince spadají do období podzimu roku 1997. Tehdy se z iniciativy lidí kolem vrchlabské římskokatolické a husitské farnosti začala pravidelně scházet skupina dětí. Jednou za 14 dní pro ně parta mladých lidí  připravovala společný sobotní program - hry, výlety, různá putování za pokladem aj.