Srpen 2010

Archiv příspěvků shromažďuje všechny aktuality, akce, galerie a další příspěvky, v přehledném řazení dle měsíce a roku. Číslo v závorce udává počet publikovaných příspěvků v daný měsíc.

Klubovna v Lánově - Márnice

Sedmý oddíl z  Dolního Lánova sídlí v klubovně na kraji obce v areálu kostela sv. Jakuba. Objekt, ve kterém se nacházejí klubovny, je svým bývalým posláním tak trochu tajemný – jedná se totiž o bývalou márnici. Malou nevýhodou je chybějící přípojka vody, pro kterou se tak musí ke hřbitovu. Vše ale vynahrazuje krásná atmosféra místa i výhledy na Krkonoše. Kolem klubovny je dostupné ohniště a menší hřiště.