Květen 2011

Archiv příspěvků shromažďuje všechny aktuality, akce, galerie a další příspěvky, v přehledném řazení dle měsíce a roku. Číslo v závorce udává počet publikovaných příspěvků v daný měsíc.

Tábor nových srdcí - Valdov 2009

V kotlince při potůčku Heřmanka a na přilehlých stráních se rozkládá tichá a útulná vesnice Valdov. Dnes má cca 115 stálých obyvatel. Ale o prázdninách se počet obyvatelstva, díky skautům, kteří se střídají na skautském tábořišti, od svého standardního počtu poněkud odchýlí.