Září 2011

Archiv příspěvků shromažďuje všechny aktuality, akce, galerie a další příspěvky, v přehledném řazení dle měsíce a roku. Číslo v závorce udává počet publikovaných příspěvků v daný měsíc.
Abiturientské setkání střediska DOBRáček, 17. 19. 2011

Setkání skatů, skautek, bývalých členů, přátel a našich příznivců. Veselé sobotní odpoledne strávené v příjemné prostředí rychlíku "Dobráček", který zvolna projíždí krajinou času... Slavíme 100 českého skautingu, 15 let skautování v Hostinném a konečně 8 let od založení našeho střediska!