Březen 2012

Archiv příspěvků shromažďuje všechny aktuality, akce, galerie a další příspěvky, v přehledném řazení dle měsíce a roku. Číslo v závorce udává počet publikovaných příspěvků v daný měsíc.

Tábor Trosečníci 2007

Vzpomínky jsou opět tady. Necelá družinka Rychlých Žvejek, Ještě skoro fungující družinka Nimer a odolní Tarzanovi skauti.

Tábor POPOUPO

Na tábor v roce 2010 vyrazila družina světlušek v čele s Delfínem, družinka vlčat v čele s Robinem (který kapitánskou pásku předával Dingovi) Antíček a Rybka jako největší hráčky celotáborové hry a všemu tomu vévodil Tarzan na symbolickém koni.Rozšířená středisková rada, Hostinné, 9.-10. března 2012

Další rozšířená středisková rada, která byla tentokrát věnována především hodnocení současného stavu na středisku (pod vedením Tarzana) a dalšímu pokračování projektu Toma, zaměřeného na budování místa a hledání příběhu našeho skautského domu. Díky všem organizátorům, pomocníkům i účastníckům.

Robin