Říjen 2013

Archiv příspěvků shromažďuje všechny aktuality, akce, galerie a další příspěvky, v přehledném řazení dle měsíce a roku. Číslo v závorce udává počet publikovaných příspěvků v daný měsíc.Pomáháme

Skauting je životní styl, jehož nedílnou součástí je služba druhým lidem. Podílíme se například na průběhu charitativních sbírek (Postavme školu v Africe, Pomozme dětem, Tříkrálová sbírka, Květinový den), nezapomínáme na staré lidi v domovech důchodců, v krizových situacích dokážeme rychle zajistit dobrovolnickou pomoc.
Níže naleznete přehled stěžejních aktivit naší pomoci druhým.

Kde skautujeme

Skautská činnost se odehrává nejvíce na místech k tomu určených, především v klubovnách a na tábořišti. S pomocí mapy se nyní budete moci vydat na krátké seznámení s místy, kde skautujeme.

Aktivity pro veřejnost

Skautská činnost nekončí u pravidelných schůzek a zavřených dveří klubovny. Nedílnou součástí skautování jsou i akce pro široký okruh neskautů - pro rodiče a rodiny, neorganizované děti a mládež, staré lidi. Na této stránce uvádíme přehled aktivit otevřených veřejnosti, které naše středisko pořádá nebo pořádalo v předchozích letech.

Stránky