Skautská mše 2015Přinášíme několik fotografií z poutní a zároveň skautské mše u příležitosti svátku sv. Jiří, která se konala v neděli 26.4. Příchozí poutníky občerstvil slovem P. Jiří Šlégr, hudbou a zpěvem doprovodila kapela Petach ze Šp. Mlýna. v přímluvách jsme prosili za dobré zvládnutí náročných úkolů při vedení dětí i při organizaci různých akcí, vzpomínali jsme také na naše bratry a sestry na věčnosti.

Na závěr čekaly na účastníky pouťové koláčky, a protože i přes zataženou oblohu nespadla ani kapka, postávaly hloučky příchozích ještě dlouho po skončení v družném hovoru...

Autor: 
Jakub Kašpar, Milan Hrdlička