Střediskový sněm 2007Střediskový sněm v roce 2007. Zvoleno na něm bylo vedení střediska, rozhodlo se o prioritách na následující období, bylo co jíst i pít...