Svatováclavská pouť 2010Během sluneční říjnové soboty se na farním dvoře ve Vrchlabí konala již tradiční Svatováclavská pouť, kterou uspořádal 3. odd. sv. Vavřince. Těchto rytířských slavností se zúčastnily 4 oddíly našeho střediska. Účastníky uvedla do děje legenda o svatém Václavu a účastníci mohli následne vybojovat cenné denáry v mnoha pouťových kláních a zkouškách. Násldně si mohli zakoupit v pouťovém krámku zasloužené odměny.

Autor: 
Robin