středisko

Střediskové fotogalerieRozšířená středisková rada, Ždírnice, 4.-5. listopadu 2011

Fotky z další příjemné rozšířené střediskové rady pořádané na Ronyho chalupě ve Ždírnici z pátka na sobotu 4.-5. listopadu 2011. Tentokrát v duchu života sv. Anežky České, jejíž strom byl po ukončení rady slavnostně zasazen před skautským domem. Vzdělávací program byl tentorkát zaměřen na práci se stezkou a přístupy vychovatele. Děkuji všem organizátorům a účastníkům. RobinAbiturientské setkání střediska DOBRáček, 17. 19. 2011

Setkání skatů, skautek, bývalých členů, přátel a našich příznivců. Veselé sobotní odpoledne strávené v příjemné prostředí rychlíku "Dobráček", který zvolna projíždí krajinou času... Slavíme 100 českého skautingu, 15 let skautování v Hostinném a konečně 8 let od založení našeho střediska!

     

Svatováclavská pouť 2010

Během sluneční říjnové soboty se na farním dvoře ve Vrchlabí konala již tradiční Svatováclavská pouť, kterou uspořádal 3. odd. sv. Vavřince. Těchto rytířských slavností se zúčastnily 4 oddíly našeho střediska. Účastníky uvedla do děje legenda o svatém Václavu a účastníci mohli následne vybojovat cenné denáry v mnoha pouťových kláních a zkouškách.

Stránky