Oddíly

Oddíl je samostatnou skupinou, kde probíhá hlavní část skautské činnosti - družinové schůzky, výpravy, oddílové akce a rituály... Děti, mladí a dospělí vedoucí zde tvoří jedno společenství, učí se být spolu, vzájemně se respektovat, pomáhat si, být jeden druhému oporou. Chcete-li se dozvědět více, nechte si představit oddíly našeho střediska.

1. dívčí oddíl Hostinné

Základní informace

Dívčí oddíl pro holky z Hostinného a okolí. Sdružuje ve třech družinách dvě věkové kategorie - světlušky a skautky.

počet členů: 38 (2018)

sídlo klubovny: Skautský dům Hostinné

3. oddíl sv. Vavřince

 

Oddíl sv. Vavřince vznikl v roce 1997 jako křesťanský ekumenický oddíl při katolické a husitské farnosti ve Vrchlabí.

znak oddílu

4. oddíl Kalenka

Základní informace

Koedukovaný oddíl pro kluky i holky z Dolní Kalné a okolí. Má tři věkové kategorie - vlčata a světlušky + skauty a skautky + rovery a rangers .

počet členů oddílu: 26 (2018)

sídlo klubovny: Dolní Kalná, obecní úřad

7. oddíl Dolní Lánov

Jsme "7.skautský oddíl Lánov", zkráceně Lánováci. Každý týden se scházíme v naší klubovně "márničce" a prožíváme „nikdy nekončící dobrodružství”. Hrajeme hry, chodíme do přírody a učíme se nové věci. Snažíme se o všestranný rozvoj osobnosti. K naší celoroční činnosti bezesporu patří i různé sportovní a společenské hry, táboření, první pomoc, kamarádství, víkendové výpravy, letní tábor nebo různé celostátní zážitkové a vzdělávací akce.

8. oddíl Mravenečci

Osmý oddíl střediska dOBRáček - Mravenečci vznikl na podzim 2015, vyčleněním početné skupiny předškolních členů. Do této doby jsme již pět let vedli družinku dětí od cca 4 let. Poté, co byla oficiálně uznána Junákem samostatná výchovná kategorie Benjamínci - předškoláci a prvňáčci (5-7let), jsme se po lehkém váhání rozhodli osamostatnit.

Klub dospělých

Základní informace

Klub dospělých je veden jako šestý oddíl při našem středisku. Sdružuje dospělé muže a ženy, kteří systematicky nebo příležitostně pomáhají s činností našeho střediska.

počet členů: 10 (2016)

Vedení klubu

vedoucí: Mgr. Kamila Linhartová - Trnka