7. oddíl Dolní Lánov

Jsme "7.skautský oddíl Lánov", zkráceně Lánováci. Každý týden se scházíme v naší klubovně "márničce" a prožíváme „nikdy nekončící dobrodružství”. Hrajeme hry, chodíme do přírody a učíme se nové věci. Snažíme se o všestranný rozvoj osobnosti. K naší celoroční činnosti bezesporu patří i různé sportovní a společenské hry, táboření, první pomoc, kamarádství, víkendové výpravy, letní tábor nebo různé celostátní zážitkové a vzdělávací akce. Není nám cizí ani slaňování z pískovcových skal nebo lyžování. Výběr aktivit záleží na zájmu dětí a rodičů, času a dostupných financích...

Základní informace

Koedukovaný oddíl pro kluky i holky z Lánova a okolí (Dolní Dvůr, Dolní Lánov, Prosečné...). Sdružuje tři věkové kategorie - předškoláky, světlušky a vlčata, skauty a skautky.

počet členů oddílu: 23 (2016)

sídlo klubovny: Dolní Lánov, klubovna „Lánovská márnice“

oddílový web: http://skauting-lanov.webnode.cz/

Vedení oddílu

vůdce: Lněničková Michaela – Cvrček
kontakt: missa.lnenickova@gmail.com, 602 410 053

zástupce vůdce: Ondřej Filipčík - Sokol
kontakt: sokolator@seznam.cz,  603 797 743

Členové oddílové rady: Ondřej Filipčík - Sokol, Jakub Novotný - Tekumseh, Michaela Lněničková - Cvrček, Martin Skála - Žížala

Družiny:

Bakterie (nejmladší světlušky a vlčata, předškoláci)
vedoucí: Ondřej Filipčík - Sokol
schůzky: pátek 16:00 - 18:00

Svištíci (světlušky)
vedoucí:Michaela Lněničková - Cvrček
schůzky: pátek 16:00 - 18:00

Orlíci (vlčata)
vedoucí: Martin Skála - Žížala (tel.: 739 702 466)
schůzky: pondělí 16:00 - 18:00

Termiti a Ještěrky (skauti a skautky)
vedoucí: Jakub Novotný - Tekumseh
schůzky: čtvrtek 16:00 - 18:00

Tradiční oddílové akce

zimní výprava, drakiáda, letní tábor

Ilustrační fotografie: