7. oddíl Dolní Lánov

Jsme "7.skautský oddíl Lánov", zkráceně Lánováci. Každý týden se scházíme v naší klubovně "márničce" a prožíváme „nikdy nekončící dobrodružství”. Hrajeme hry, chodíme do přírody a učíme se nové věci. Snažíme se o všestranný rozvoj osobnosti. K naší celoroční činnosti bezesporu patří i různé sportovní a společenské hry, táboření, první pomoc, kamarádství, víkendové výpravy, letní tábor nebo různé celostátní zážitkové a vzdělávací akce. Není nám cizí ani slaňování z pískovcových skal nebo lyžování. Výběr aktivit záleží na zájmu dětí a rodičů, času a dostupných financích...

Základní informace

Koedukovaný oddíl pro kluky i holky z Lánova a okolí (Dolní Dvůr, Dolní Lánov, Prosečné...). Sdružuje tři věkové kategorie - předškoláky, světlušky a vlčata, skauty a skautky.

počet členů oddílu: 23 (2016)

sídlo klubovny: Dolní Lánov, klubovna „Lánovská márnice“

oddílový web: http://skauting-lanov.webnode.cz/

Vedení oddílu

vůdce: Wagnerová Anna Marie - Lvíče
kontakt: anulkamari@seznam.cz, 607 076 026

zástupce vůdce: Čermák Vojtěch - Krtek
kontakt: vkcermak@seznam.cz,  774 119 440

Členové oddílové rady: : Matěj Kreisl – Merlin, Vojtěch Čermák – Krtek, Michal Jindřišek – Kačer, Denisa Barková – Denča, Anna Havlíčková – Sovička, Anna Marie Wagnerová – Lvíče

Tradiční oddílové akce

zimní výprava, drakiáda, letní tábor

Ilustrační fotografie: