Aktivity pro veřejnost

Skautská činnost nekončí u pravidelných schůzek a zavřených dveří klubovny. Nedílnou součástí skautování jsou i akce pro široký okruh neskautů - pro rodiče a rodiny, neorganizované děti a mládež, staré lidi. Na této stránce uvádíme přehled aktivit otevřených veřejnosti, které naše středisko pořádá nebo pořádalo v předchozích letech.

Svatováclavská pouť

Na státní svátek, den české státnosti a zároveň svátek sv. Václava, patrona Českých zemí, pořádá středisko odpoledne plné her pro malé i větší děti. Od r. 2012 probíhá akce v Hostinném v parku a malí návštěvníci se při ní mohou dozvědět více o životě tohoto národního patrona. Na přípravě a průběhu akce se podílí i Lesy ČR a v programu nechybí dětská šermířská skupina Legenda Aurea.

Postavme školu v Africe

V letech 2009-2011 jsme se aktivně účastnili této celonárodní sbírky pořádané vždy v říjnu Člověkem v tísni ve spolupráci s Junákem. Nejprve pro děti ze základních škol a posléze i pro veřejnost byl po tři dny otevřen Skautský dům v Hostinném, kde se skrze výstavu, rukodělnou činnost i divadlo dozvěděli více o Africe, jejich obyvatelích a současné nelehké situaci. Výtěžek ze sbírky podpořil výstavbu nových škol v Etiopii.

Skautské adventní trhy

Od r. 2011 se 3. oddíl podílí na přípravě a průběhu skautských adventních trhů ve Vrchlabí. Tradiční malá akce vrchlabského střediska Krakonoš tak je rozšířena o stánek s rukodělkami, hudbu či divadelní představení. Druhou nebo třetí adventní sobotu jste zváni na vrchlabské náměstí TGM k potěše oka, ucha neb žaludku...

Betlémské světlo

Jeden z nových vánočních zvyků, o jehož šíření a zajištění se starají především skauti, nechybí ani v obcích, kde působíme. Plamen světla, zažehnutý každý rok v Betlémě - místě Kristova narození, je převážen do Vídně a odtud skautskými oddíly do celé Evropy. Plamen Betlémského světla přinášíme každý rok na náměstí, do rodin i kostelů, zajišťujeme i materiál (kahánky, kelímky...) pro přenesení světla domů.

Velikonoční výstava a dílny

V letech 2008 a 2009 jsme ve Skautském domě v Hostinném připravili velikonoční výstavu pro veřejnost. Návštěvníci se skrze představené informace, tradiční předměty i historický exkurz blíže seznámili s původem a smyslem Velikonoc a jejich tradic. Malí i velcí si zároveň mohli vyzkoušet svou šikovnost během rukodělných dílen.

Skautská pouť

V neděli po svátku sv. Jiří zajišťujeme ve spolupráci s ŘK farností Vrchlabí skautskou pouť v Dolní Branné. Místní kostel sv. Jiří, mj. patrona skautů, se naplní místními i poutníky z širšího okolí a společně pak prožijeme bohoslužbu, šátkování nebo předávání liliových křížů. Program pokračuje i před kostelem - divadlem, občerstvením, vzájemnými rozhovory... Dolnobranská skautská pouť je občerstvením na cestě, vzpomínkou na ty, kteří již skautské řady opustili, i prosbou za dny nastávající.

Vybudování a údržba naučné stezky

V letech 2006-2008 vybudovalo naše středisko naučnou mravenčí stezku v okolí Hostinného. Návštěvníci se zde na 15 panelech dozvědí o rozsáhlých koloniích mravence rodu formica i dalších, zdánlivě obyčejných, tajemstvích lesa. Členové střediska o stezku a její zařízení pravidelně pečují. Více o NS naleznete na samostatné stránce.

Veřejné sbírky

Členové našich oddílů se podílejí na výběru finančních prostředků při několika celostátních charitativních sbírkách. Jsou jimi: Postavme školu v Africe, Tříkrálová sbírka, Pomozme dětem, Květinový den. Více o pomoci skrze sbírky naleznete na stránce Pomáháme v sekci Skaut +.

Pomoc v sociální oblasti, mimořádná pomoc

Při drobných projektech a akcích spolupracujeme s Rehabilitačním ústavem v Hostinném a s penzionem Domov (charitní DPS), kde např. zajišťujeme mikulášskou besídku nebo odehrajeme divadelní představení. Při živelných pohromách jsme schopní rychle nabídnout dobrovolnickou pomoc. Více informací získáte na stránce Pomáháme.

Ilustrační fotografie: