O středisku DOBRáček

V roce 2007 oslavil skauting 100 let od svého založení. Historie našeho střediska je ovšem nepoměrně kratší, dnem Z (tedy založení) je poměrně nedávné datum - 17. leden 2003.Sedm let před tímto datem byl "na zelené louce" s několika dětmi v Hostinném a v sousední Dolní Kalné založen nový skautský oddíl. V počátcích začíná tato činnost s malým počtem dětí a nedostatkem zkušeností, ale také s velkou chutí a s dobrými rádci a přáteli. Oddíl byl zaregistrován v rámci střediska Dvůr Králové jako 2.oddíl Hostinné. Během dalších let narůstal počet členů až k číslu sedmdesát a tak došlo k rozdělení na oddíly dva - dívčí a chlapecký. V roce 2002 dostali skauti na základě výběrového řízení od města do užívání cihlový dům na okraji parku a zároveň s tím započalo zřizování kluboven a přípravy na stavební úpravy tohoto objektu na Skautský dům.
Případné investice do projektu i vysoký počet členů - to byly hlavní motivy pro úvahu o ustavení samostatného střediska v našem městě. Když se podařilo projednat a stanovit nové organizační uspořádání (mj. oddělení členů z Dolní Kalné a okolí do samostatného oddílu, vznik roverského kmene a oldskautského klubu), bylo vše završeno rozhodnutím ustavujícího sněmu. Současně s tím došlo k dohodě o přestoupení vrchlabského třetího oddílu sv. Vavřince pod nově vzniklé středisko, což se pro obě strany ukázalo jako velmi prozíravý krok.

uzel dobráček Od té chvíle můžeme říkat a psát MY. Skauting, naše středisko a vše s tím spojené jsou pro nás velkou školou života. Z původního počtu 95 členů se dnes pohybujeme kolem sto padesáti, vychovali jsme nové vedoucí, začali jsme pracovat s předškolními dětmi, pravidelně pořádáme aktivity pro naše členy i neskautskou veřejnost. Díky podpoře města a získání dotací z kraje i ústředí Junáka jsme opravili a vybavili Skautský dům na prestižní (nejen) skautskou základnu republikového významu. K zatím poslednímu rozšíření našeho skautského společenství došlo na podzim r. 2006, kdy oddělením od početného oddílu sv. Vavřince vznikl sedmý oddíl Dolní Lánov. Při našem středisku byl rovněž zřízen Klub přátel skautingu, společenství lidí, kteří sympatizují se skautskou výchovou a v jehož rámci se snažíme spolupracovat s rodiči dětí a vytvářet podmínky pro rodinný skauting.
V roce 2008 jsem si zvolili název DOBRáček - znamená jednak uzel dobrého skutku (který si skauti váží na své šátky), jednak naši snahu o konání dobrých věcí, dále to, že patříme pod Hostinné, jehož dominantou jsou obři (radnice, pověst) a nacházíme se pod Krkonošemi, zvanými také Obří hory (Riesengebirge, The Giant Mountains). Patronem našeho střediska je svatý František z Assisi, chudý mnich a přesto jedna z nejvýznamnějších postav středověku, který byl také pro svou skromnost, pokoru a dobrotu nazýván dobráčkem.