Rezervace ubytování - pronájmu

Odesláním tohoto formuláře si předběžně zarezervujete tzv. ubytování (pronájem prostor a vybavení) ve Skautském domě v Hostinném nebo na tábořišti v Nemojově. Pamatujte na to, že se jedná jen o předběžnou rezervaci, kterou vám musíme potvrdit.

V případě skautského domu nejprve zkontrolujte dostupnost poptávaného termínu kalendáři Skautského domu, na základě poptávky se  vám následně ozve správce.

V případě tábořiště prosím poptejte termín přímo, na základě poptávky se vám následně ozve správce též.

Neposkytujeme ubytovací služby, pouze pronajímáme prostory a vybavení základen. Proto nezajišťujeme doplňkový servis (povlečení, úklid, stravování) a vše je ve Vaší režii. Na základě potvrzení rezervace s Vámi bude uzavřena smlouva o pronájmu. Na výslednou částku je možné vystavit daňový doklad.

Vyberte místo (základnu), které chcete rezervovat.
Zadejte přesný název organizace, včetně adresy, na kterou provádíte rezervaci (používáme následně k fakturaci).
Zadejte IČO organizace (bez mezer, např. 11274209).
Zadejte jméno a příjmení osoby, která má pronájem (rezervaci ubytování) na starosti za rezervujícího.
Zadejte kontaktní telefon
Zadejte kontaktní e-mail.
Zadejte den příjezdu.
Zadejte den odjezdu / opuštění Skautského domu.
Zadejte předpokládaný počet ubytovaných.
Vyberte věkové kategorie ubytovaných osob.